Tjänster

Helheten eller delar – valet är ditt. Punktinsatser eller ett löpande engagemang. Vi jobbar flexibelt och tillgängligt – på dina villkor och uppdrag.

 • Redaktionell kommunikation och tidningsproduktion (kundtidning, interntidning, företagstidning, personaltidning, kampanjtidning, ”one shots”)
 • En specialitet: Aktieägartidning/IR-tidning (finansiell kommunikation i tillgänglig redaktionell dräkt – når fler aktieägare än bara ”räknenissarna”!)
 • Textproduktion
 • Nyhetsbrev
 • Story telling, case, success stories
 • Personporträtt
 • Reportage, intervjuer, artiklar
 • Informationstexter
 • Konceptutveckling
 • Rådgivning, utbildning, redaktionell workshop
 • Bevakning/dokumentation av konferenser och möten
 • Framtagning och implementering av kommunikationsplaner
 • Redigering, korrekturläsning, språkgranskning, ”texttvätt och piffning”
 • Redaktionell besiktning (av tidning, nyhetsbrev, webbplats)
 • Projektledning av repro, tryck och distribution
 • Foto
 • Kan också gå in som ”kommunikationsresurs att hyra” för tidsbegränsade uppdrag, till exempel under föräldraledigheter och andra vik-situationer för ordinarie medarbetare, vid tillfälliga vakanser eller toppar, i kampanjer och särskilda projekt.

Vi avtalar alltid i förväg om uppdragets omfattning, kostnader och tid. Även hur arbetsprocessen ska se ut, ”kontrollstationer”, remisser, leverans, dokumentation och uppföljning.

I mer komplexa uppdrag samverkar vi med grafiska formgivare, fotografer/filmare och digitala specialister.

Vi jobbar självklart kanaloberoende i såväl pappersburna som digitala kanaler.